Kontakt

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia

al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel./fax. (+48) 261-814-615
e-mail: csopbmr@akademia.mil.pl

Szef

płk dr Włodzimierz WĄTOR
tel. (+48) 261-814-537
e-mail: w.wator@akademia.mil.pl

Starszy wykładowca

ppłk dr Mariusz MŁYNARCZYK
tel. (+48) 261-813-323
e-mail: m.mlynarczyk@akademia.mil.pl

Starszy specjalista

ppłk Adam BAGNIEWSKI
tel. (+48) 261-814-067
e-mail: a.bagniewski@akademia.mil.pl

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Adam Bagniewski
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-13
Data dodania i edycji:
2016-09-29 18:38:38 :
Jagoda Gawliczek
2016-09-29 18:39:38 :
Jagoda Gawliczek
2016-10-19 11:17:56 :
Redaktor serwisu
2016-12-05 10:41:10 :
Adam Bagniewski
2017-01-13 13:47:08 :
Adam Bagniewski