Centrum SOPBMR

Geneza utworzenia CSOPBMR jest rezultatem ustaleń Szczytu Praskiego NATO (21-22 listopada 2002) – pierwszego szczytu po atakach z 11 września.  W trakcie szczytu przyjęto tzw. Zobowiązania Praskie w sprawie Zdolności Wojskowych w celu zwiększenia zdolności obrony Sojuszu przed skutkami użycia broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej, w tym poprzez szkolenie. Po dwóch latach przygotowań, 3. października 2004 r., na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 42 z 30 maja 2003 r., Centrum Szkolenia OPBMR osiągnęło pełną gotowość do działania.

Misją CSOPBMR jest planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia (kształcenia) z obrony przed bronią masowego rażenia (w CSOPBMR oraz na Wydziałach Akademii), które zapewni uczestnikom kursów (studiów, w tym podyplomowych) pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych na poszczególnych stanowiskach służbowych. Ponadto, Centrum aktywnie uczestniczy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów istotnych dla doskonalenia systemu OPBMR Sił Zbrojnych RP. 

Misja jednoznacznie identyfikuje zakres zadań realizowanych przez Centrum. Najważniejsze z nich to:

1) wspieranie procesu dydaktycznego wraz z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie tematyki OPBMR na studiach podyplomowych, kursach i studiach;

2) organizowanie i prowadzenie kursów oraz zajęć programowych w ramach studiów realizowanych na Wydziałach Akademii, z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia, dla kadry Sił Zbrojnych RP oraz osób cywilnych funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa;

3) przygotowywanie programów kursów i studiów w zakresie problematyki OPBMR, zgodnie z ich założeniami oraz inicjowanie i projektowanie nowej oferty szkoleniowej w obszarze OPBMR;

4) rozwijanie zdolności eksperckich Centrum Szkolenia OPBMR oraz pełnienie roli zaplecza opiniotwórczego i doradczego w ramach systemu OPBMR oraz systemu bezpieczeństwa państwa;

5) rozszerzanie oferty edukacyjnej, stosownie do zmieniających się potrzeb Sił Zbrojnych RP;

6) aktywny udział Centrum Szkolenia OPBMR w procesie szkolenia rezerw osobowych oraz pododdziałów OT i organizacji pro-obronnych.

Centrum, realizując statutowe zadania, współpracuje z krajowymi instytucjami rządowymi i samorządowymi, jednostkami wojskowymi, uczelniami oraz instytutami badawczymi (ogółem 67 podmiotów współpracujących). Dodatkowo, rozwijana jest współpraca z zagranicznymi instytucjami wojskowymi i cywilnymi oraz właściwymi agendami NATO i UE odpowiadającymi za obronę przed bronią masowego rażenia.

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Adam Bagniewski
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-22
Data dodania i edycji:
2016-09-16 15:08:51 :
Redaktor serwisu
2016-09-16 16:06:04 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 17:20:06 :
Redaktor serwisu
2016-09-20 15:23:56 :
Redaktor serwisu
2016-09-20 15:25:42 :
Redaktor serwisu
2016-09-20 15:26:56 :
Redaktor serwisu
2016-09-20 15:45:32 :
Redaktor serwisu
2016-09-20 15:47:08 :
Redaktor serwisu
2016-09-21 08:52:54 :
Redaktor serwisu
2016-09-29 18:44:25 :
Jagoda Gawliczek
2016-10-17 17:41:14 :
Redaktor serwisu
2016-10-17 17:41:27 :
Redaktor serwisu
2017-03-22 09:43:41 :
Adam Bagniewski