Opisy kursów CSOPBMR w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP

Dostępne artykuły: 14

  • Kurs analizy i oceny zagrożeń pożarowych lasów podczas szkolenia poligonowego wojsk oraz działań bojowych

  • Kurs bezpieczeństwa ekologicznego

  • Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ

  • Kurs doskonalący dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń

  • Kurs doskonalący dla specjalistów obrony przed bronią masowego rażenia

  • Kurs doskonalący dla specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP

  • Kurs doskonalący z OPBMR dla kadry oraz pracowników Wojskowej Służby Zdrowia

  • Kurs doskonalenie szefów (oficerów) OPBMR

  • Kurs dowodzenia w warunkach zagrożeń CBRN na poziomie operacyjno-taktycznym

  • Kurs medycznej ochrony przed zagrożeniami CBRN