Opisy kursów CSOPBMR

Dostępne artykuły: 12

  • Kurs analizy i oceny zagrożeń pożarowych lasów podczas szkolenia poligonowego wojsk oraz działań bojowych

  • Kurs bezpieczeństwa ekologicznego

  • Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ

  • Kurs doskonalący dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń

  • Kurs doskonalący dla specjalistów obrony przed bronią masowego rażenia

  • Kurs doskonalący dla specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP

  • Kurs doskonalący z OPBMR dla kadry oraz pracowników Wojskowej Służby Zdrowia

  • Kurs gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  • Kurs pierwszej pomocy medyczna w awariach chemicznych

  • Kurs przekwalifikowania do korpusu osobowego OPBMR