Opisy projektów

Projekt MASC

Projekt MASC

Projekt „Modelowanie i symulacja architektury systemu obrony przed bronią masowego rażenia (MaSC)” realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum w ramach programu Europejskiej Agencji Obrony – JIP CBRN PROTECTION ukierunkowanego na uzyskanie rozwiązań o niskim poziomie zaawansowania technologicznego. Liderem zwycięskiego konsorcjum jest holenderska firma TNO posiadającą olbrzymie doświadczenie w realizacji projektów pod auspicjami EDA, a także pozostałymi partnerami: francuską firmą THALES i belgijską Królewską Akademią Wojskową. Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego rozwiązania informatycznego umożliwiającego w oparciu o modelowane scenariusze zagrożeń przeprowadzenie symulacji potrzeb sił i środków oraz doboru optymalnego sposobu rozwiązania w ramach wsparcia procesu planowania działań w warunkach zagrożenia skażeniami.

Status projektu: zamknięty

Projekt e-Notice

Projekt eNOTICE

Projekt "European Network Of CBRN TraIning CEnters Coordination and suport action" (eNOTICE) realizowany w ramach programu HORYZONT 2020 Unii Europejskiej. Projekt ten ukierunkowany na stworzenie platformy współpracy wojskowych i cywilnych podmiotów szkoleniowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką obrony przed bronią masowego rażenia. Uczestnicy przedsięwzięcia wezmą udział w kilkunastu wspólnych ćwiczeniach - zarówno tych prowadzonych w warunkach poligonowych, jak również w symulacjach komputerowych. Obserwacje i wnioski pozwolą na wdrożenie lepszych metod szkolenia, wypracowanie dobrych praktyk w obszarze OPBMR, a także usprawnienie narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Status projektu: rozpoczęcie - wrzesień 2017

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Adam Bagniewski
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-05
Data dodania i edycji:
2016-09-29 20:31:05 :
Jagoda Gawliczek
2017-05-12 15:08:47 :
Adam Bagniewski
2017-06-21 11:54:20 :
Adam Bagniewski
2017-06-21 12:02:28 :
Adam Bagniewski
2017-06-21 12:03:33 :
Adam Bagniewski
2017-06-21 12:04:21 :
Adam Bagniewski
2017-07-05 14:44:54 :
Adam Bagniewski
2017-07-05 14:46:11 :
Adam Bagniewski