Zajęcia w pracowni izotopowej WIChiR

Wiedza praktyczna zdobyta w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii, znajomość ustawy Prawo atomowe i związanych z nią aktów wykonawczych oraz umiejętność obliczania osłon przed promieniowaniem jonizującym stanowią istotne elementy wiedzy inspektora ochrony radiologicznej poddawane weryfikacji podczas egzaminu państwowego przed komisją powoływaną przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Pomiary

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Adam Bagniewski
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10
Data dodania i edycji:
2017-02-10 12:24:05 :
Adam Bagniewski
2017-02-10 13:22:59 :
Adam Bagniewski