Zasady naboru

Nabór na kursy dla kadr cywilnych (pracowników cywilnych wojska, oficerów Państwowej Straży Pożarnej, specjalistów z centrów i wydziałów  zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji samorządowej) prowadzi Akademia Sztuki Wojennej poprzez Centrum Szkolenia OPBMR. Kandydaci  otrzymują  (faksem lub pocztą elektroniczną) kartę zgłoszeniową wraz z ogólnymi informacjami dotyczącymi kwestii organizacyjnych tj. zakwaterowania, wyżywienia oraz warunków płatności. Po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa i ich zaakceptowaniu, kandydat na kurs zobowiązany jest do odesłania w określonym terminie na faks organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej.

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jagoda Gawliczek
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-29
Data dodania i edycji:
2016-09-29 20:15:21 :
Jagoda Gawliczek